Cho thuê xe 7 chỗ

  • Toyota Fortuner 2015- 2016-2017
  • Toyota Innova 2015-2016-2017
  • Kia Sedona 2016 (7 Chỗ VIP – rộng rãi nhất – Giá cao hơn xe khác)

0902. 49. 49. 42